Vejledning

Dette spil er først og fremmest en musikalsk legeplads. Meningen er ikke at nå noget eller vinde noget, men at lege. Hvis børnene efter at have leget gerne vil have et diplom, er det selvfølgelig helt fint, men det bør ikke være det primære.

Brug vejledningen hvis du ikke kan finde ud af et af delspillene. Lad være med at læse den ud i en køre. Rigtig god fornøjelse.

Diplom: Tryk ned på Kartoffelmanden for at komme ind på diplomet. Tryk ligeledes på kartoffelmanden oppe højre hjørne for at komme ud igen.

Rytmejunglen

Introspil: Tryk på de dyrespor som svare til lydene.

Rytmekokken Wagadugu:  Start med at trykke på a i menukortet og tryk så på den første menu. Tag så fra cirklen hvor der står a og hæld de grøntsager i gryden som menuen foreslår. Tryk så på hænderne nede på menuen og tryk så på første menu igen. Tag så grøntsagerne fra cirklen med hænder. Tryk så på rytmetegnene nede på menuen og tag grøntsagerne fra cirklen med rytmetegn. Lav flere menuer. Lav en selvvalgt menu ved selv at vælge grøntsager fra de tre cirkler og hælde i gryden.

Høvding Stor tromme:  Sæt cursoren på stortrommen og tryk. Den røde søjle flytter sig afhængigt af hvor hurtigt der bliver trykket. En løbende puls skal der trykkes i et tempo, så søjlen bliver i øverste felt. En gående skal der trykkes, så søjlen bliver i det næst øverste felt og så fremdeles..

Byggepladsen: Tryk på firkanterne og lav forskellige rytmemønstre ved at have fylde nogle felter og lade andre stå tomme.

Familieportrætter: Tryk på et familiemedlem på billedet og hold trykket mens du flytter det et andet sted hen i rækken. Lyt til de forskellige portræt kombinationer ved at trykke på pilen.
Familiebandet: Tryk på rytmefigurerne og hold nede mens de bliver trukket ned på de runde felter på slangen. Rytmefiguren kan høres ved at trykke på pilen.

Skalabjergene

Introspil: Tryk på den orange pil i højre hjørne. Er den første tone lavere end den anden tone er Henning på vej opad og der trykkes på pilen der går opad. (De grå pile i venstre nederste hjørne på siden). Er de to toner ens trykkes der på den midterste pil. Er den første tone højere end nummer to tone er Henning på vej nedad og der trykkes på pilen der går nedad.

Gennem bjergene: Solmisationstegn hjælper børn med at intonere præcist og giver et visuelt billede af tonerækker samt tone spring. Tryk på tegnene ved at følge de stiplede linjer. Syng tonerne og lav tegnene med hånden. Tryk i andre rækkefølger som ikke følger de stiplede linjer og lav selv en lille melodi. På det sidste bjerg kan man så repetere de foregående bjerge.

Alta Skrapperalla Frikadella: Træk de rigtige brikker op til de passer til formerne på nodelinjerne. Når alle brikkerne sidder på plads så tryk på den orange pil og lyt til tonerækken. Tryk på den runde pil for at lave spillet igen.

Find G nøgle i Orkesterdalen: Tryk på de store pile til højre så Henning kan løbe op og ned ad nodelinjerne. Han møder drager og skal løbe opad for at komme væk og Brumlebassen og skal løbe nedad for at komme væk. Han får så fat i g nøglen som han skal kravle op og sætte på plads på linje 2 fra neden(ikke medtalt den stiplede linje). Lad gerne Henning hoppe op og ned ad nodelinjerne så tonerne bliver koblet til nodelinjerne.

Op til Soprana Feta Salata: Tryk på pilen i hjørnet og et tegn lyser op mens tonen høres. Tryk på det tegn der lyser op. Så høres den tone man har trykket på. Derefter høres/lyser det første tegn igen og så et til. Tryk på første der lyste og derefter på det andet. Så kommer der et til tegn på og der skal trykkes på det første, det andet og så det tredje. Fortsæt så længe du kan. Solmisationstegn hjælper børn med at intonere præcist og giver et visuelt billede af tonerækker samt tone spring.

Melodihavet

Introspil: Tryk på den orange pil i hjørnet og hør den lille melodi. Spil den så selv på klaveret. Brug bogstaverne i siden af nodelinjerne og spil det bogstav der svarer til den tone på klaveret. Tryk på den runde pil for at få en ny melodi. Når spillet er prøvet mange gange med bogstaverne, så prøv at spille tonerne på klaveret ved kun at se på nodelinjerne og ikke på bogstaverne.

Gæt melodien: Tryk på den orange pil i hjørnet og der bliver spillet en melodistump. Lyt og beslut så hvilken af de 3 mulige noderækker der er den rigtige. Træk cursoren op den noderække der vælges og tryk. Skift til nye melodistumper ved at trykke på den runde pil.

Skriv din egen sang: Sæt cursoren på den ønskede node tryk ned og træk den op på den ønskede nodelinje. Tag så cursoren til næste node og hiv den op til en nodelinje og så fremdeles. Ønskes en tone flyttet så sæt cursoren på den og træk den op eller ned til en anden linje eller mellemrum. Tryk på den orange pil for at høre melodien. For at lave en ny sang skal der trykkes på den runde pil.

Morænen Mona: Tryk på dørklokkerne og find de ord der rimer. For eksempel sabel/snabel. Finder du sabel så tryk på den dørklokke der gemmer ordet snabel og tryk på dem lige efter hinanden. Klokkerne holder så op med at lyse. Find så næste ord par der rimer. Bliv ved indtil alle dørklokker er holdt op med at lyse. Tryk på den runde knap for at spille et nyt spil.

Spil musik med det hemmelige orkester: Tryk på dyrene og hør hvordan de lyder sammen. Tag nogle af og andre på og hør hvilken musik der opstår.